Kadettsamfunnet Valkyrien

Illustrasjonsbilde - Kadettsamfunnet Valkyrien
​EX UNITATE VIRES - Fra fellesskap kommer vekst​
Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters ve og vel.

Valkyriens virke strekker seg utenom det akademiske, og er en selvstendig forening som er laget av kadetter, for kadetter. Valkyriens mål er å samle medlemmene, ta vare på tradisjoner og opprettholde humør og engasjement blant kadettene på Sjøkrigsskolen.

I tillegg til å være en pågangsdriver for godt samhold på skolen ønsker Valkyrien å strekke ut en hjelpende hånd til nærmiljøet i Bergen. Kreftaksjonen, TV-aksjonen og 17.mai bare noen få av de mange arrangementene vi støtter oppunder.

Valkyrien er tuftet på de to grunnpilarene engasjement og initiativ, og  har slagordet: EX UNITATE VIRES - Fra fellesskap kommer vekst​.

Kadettsamfunnet Valkyrien har sine egne nettsider.​