​Utgjør en forskjell !

Illustrasjonsbilde - ​Utgjør en forskjell !
​Offisersyrket har til alle tider vært forbundet med egenskapene mot, karakterstyrke, handlekraft og høy moralsk integritet og ansvarlighet. ​
Disse egenskapene kombinert med faglig dyktighet, selvstendighet, selvinnsikt og inngående kultur- og menneskekunnskap, danner basis for utdanningen som gis ved Sjøkrigsskolen. Skolens ambisjon er å utvikle helstøpte offiserer som har et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell. Sjøforsvarsavdelinger håndterer daglig episoder som raskt kan eskalere til regionale og i enkelte tilfeller også til storpolitiske konflikter. Så langt har avdelinger ledet av offiserer med utdannelse fra Sjøkrigsskolen håndtert slike tilløp på en fremragende måte. 

Jeg har tro på enkeltmenneskers og gruppers evne til å mobilisere til fellesskapets beste. Alle kan og bør bidra. Derfor er min oppfordring til alle som har og skal ha sitt virke ved Sjøkrigskolen: Vær målbevisste. 
Se etter det som er nødvendig å få på plass nå - og ta fatt i det på en tillitvekkende måte. Skap fremtiden istedenfor å omforme fortiden. 

Hjertelig velkommen til Sjøkrigsskolen!