Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole

Illustrasjonsbilde - Genderprosjektet ved Forsvarets høgskole

Genderprosjektet ved Forsvarets Høgskole ble opprettet i januar 2010, og skulle bidra til at Forsvaret innfrir sine forpliktelser i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet, herunder fremme kvinners deltakelse og innflytelse, samt styrke beskyttelsen av kvinner i væpnede konflikter.

Prosjektet er nå avsluttet.


​​​