Om Forsvarets høgskole

Illustrasjonsbilde - Om Forsvarets høgskole
​​Forsvarets høgskole (FHS) tilbyr master i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium. I tillegg tilbyr FHS stabsutdanning, sjefskurs og en rekke andre kurs.

​Gjennom utvikling av militær kjernekompetanse bidrar FHS til Forsvarets kompetanse og operative evne. FHS spenner over et bredt utdanningstilbud og forskning på relevante felter. Foruten sjefskurset og stabs- og masterstudiene, utvikler og gjennomfører FHS kurs og videreutdanning for sivilt ansatte og vernepliktige, FN/NATO-kurs og e-læringskurs.

Høgskolen formidler sivil utdanning gjennom Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus).

FHS er delt inn i fem avdelinger:


Høgskolen har i tillegg en egen
Seksjon for avansert distribuert læring – ADL.

Forsvarets høgskoles mediegruppe består av offiserer som bistår media og andre interesserte med fagmilitære vurderinger i aktuelle internasjonale konfliktområder. Telefon til mediegruppa: 9909 2123.