Forskning og utvikling ved FHS

Illustrasjonsbilde - Forskning og utvikling ved FHS
Forsvarets høgskole (FHS) skal ha egen forskningskompetanse på fagområder som er viktige for Forsvaret og FHS, og der hvor denne kompetansen ikke kan hentes fra andre miljøer nasjonalt eller internasjonalt.​