Databaser og lenker

Databaser inndelt etter emne: (Se også alfabetisk liste )


Militære studier og utenrikspolitikk

Tverrfaglige artikkeldatabaser

Aviser

Kinesiske databaser

Offentlig informasjon og juridiske kilder

Ordbøker og oppslagsverk

Russiske databaser

PsykologiDatabaser som er merket med * er kun tilgjengelig gjennom Forsvarets høgskoles nettverk. For tilgang hjemmefra - bruk VPN (kontakt IT for hjelp)


  Ønsker du alerts/litteraturovervåkning? Ta kontakt med biblioteket.

  ​______________________________________________________________

  Militære studier og utenrikspolitikk

  CIAO : Colombia international affairs online
  Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

  Digital National Security Archive (DNSA) * 
  Arkiv med sentrale dokumenter i USAs utenriks- og forsvarspolitikk siden 1945.

  FIRST - Facts on international relations and security trends 
  Sikkerhetspolitikk, internasjonale relasjoner, fakta og statistikk om ulike land.

  Jane's 

  Analyse​r, artikler, informasjon ognyheter innen forsvars- og sikkerhetsstudier.  Forsvarets Høgskole betaler for at tre brukere kan bruke basen samtidig. Hvis du ikke får tilgang, prøv igjen senere.

  The Military balance 
  Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 170 land.

  Military & government 
  Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.

  Offentlige dokumentene som angår Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 
  Oversikten er utarbeidet av Luftkrigsskolen

  OGEL 
  Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL).

  STRATFOR 
  Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.

  Strategic survey * 
  Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).

  SIPRI yearbook *​
  Oversikt og analyse av utviklingen innen militære utgifter, våpen, nedrustning og internasjonal sikkerhet. Utgis av Stockholm International Peace Research Institute. Brukernavn og passord oppgis når man velger 'Fulltekst' i Oria​.

  Uppsala Conflict Database Program
  Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.​


  Tverrfaglige a​rtikkeldatabaser

  Academic Search Premier*
  Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder: de fleste er samfunnsvitenskapelige. Embargo (ikke tilgang til nyeste årgang) på mange av tidsskriftene, se derfor også E-journals for nyeste årgang.

  DOAJ - Directory of Open Access Journals 
  ​Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.

  E-journals*
  70 sentrale tidsskrifter i fulltekst innenfor Forsvarets høgskole fagområder. Ingen embargo. 

  JSTOR*
  Arkiv for en mengde tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.

  Idunn*
  Norske tidsskriftartikler i fulltekst. Blant annet Internasjonal politikk og Historisk tidsskrift.

  Military & government 
  Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.​

  Norart (norske tidsskriftartikler)
  Referanser til artikler. Ikke fulltekst.

  OGEL
  Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL).


  Aviser

  Atekst *
  Avisartikler fra de fleste norske aviser. Arkivtilgang tilbake til 1945 for enkelte aviser.

  ProQuest Newstand*
  1400 aviser fra hele verden. De fleste er engelskspråklige. Blant annet New York Times, The Guardian og Le Monde. Arkiv: se de enkelte titler.

  World News Connection*
  Nyheter fra hele verden oversatt til engelsk. Arkiv fra 1970 fram til 2013. Ingen flere oppdateringer i 2014​.

  Transitions Online*
  Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, sentral-Asia og det tidligere Sovjetunionen.


  Kinesiske databaser

  CNKI: China academic journals *
  Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m.  Har også en søkeskjerm på simplified mandarin​ 

  FHS har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned Adobe Reader Asian and Extended Language pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn. 

  Eastview - Current digest of the Chinese Press*
  Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig. 


  Offentlig informasjon og juridiske kilder

  Lovdata online *
  Lover, forskrifter, rettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. Ta kontakt med biblioteket for tilgang

  Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no
  NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m.

  Stortinget - saker og publikasjoner
  Søk i blant annet alle stortingsforhandlinger fra 1814-2001

  Offentlige dokumentene som angår Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk - oversikt utarbeidet av Luftkrigsskolen 


  Ordbøker og oppslagsverk

  Encyclopædia Britannica online

  Merriam-Webster Collegiate Dictionary *
  Engelsk ordbok som gir amerikansk uttale i lydformat

  Ordnett *
  Ordbøker på nett: norsk, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk.

  Store norske leksikon
  Norges eneste fagleksikon på nett


  Russiske databaser

  Eastview*
  Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle.

  Eastview - Governmental Publications *
  Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonrådet.


  ​Psykologi

  Helsebiblioteket 
  Databaser, tidsskrift og ressurser innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. Et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. ​

  Mental Measurements Yearbook med Tests in Print *
  Oversikt over utgitte kommersielle tester innenfor psykologi, utdannelse og prestasjonstester. 

  PsycInfo *
  Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt

  PubPsych
  Søk etter artikler og referanser til artikler innen flere psykologi-databaser samtidig.

  __________________________________________________________


  ​Alfabetisk liste

  Academic Search Premier *
  Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor mange fagområder. De fleste er samfunnsvitenskapelige. 

  Atekst *
  Avisartikler fra de fleste norske aviser. Arkivtilgang tilbake til 1945 for enkelte aviser.

  CIAO : Colombia international affairs online *
  Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

  Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m.
  Har også en søkeskjerm på simplified mandarin​

  FHS har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned Adobe Reader Asian and Extended Language pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.
   
  Digital National Security Archive (DNSA) *
  Arkiv med sentrale dokumenter i USAs utenriks- og forsvarspolitikk siden 1945.
   
  DOAJ - Directory of Open Access Journals
  Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.
   
  E-journals *
  70 tidsskrifter i fulltekst innenfor Forsvarets høgskole fagområder.
   
   
  Eastview *
  Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle.

  Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig.

  Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonrådet.
   
  FIRST - Facts on international relations and security trends
  Sikkerhetspolitikk, internasjonale relasjoner, fakta og statistikk om ulike land.

  Helsebiblioteket 
  Databaser, tidsskrift og ressurser innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. Et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. 

  Analyser, artikler, informasjon og nyheter innen forsvars- og sikkerhetsstudier. 
  Forsvarets Høgskole betaler for at 3 brukere kan bruke basen samtidig. Hvis du ikke får tilgang, prøv igjen senere.
   
  Arkiv med mange tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.
   
  Idunn *
  Norske tidsskrifter i fulltekst. Blant annet Internasjonal politikk og Historisk tidsskrift.
   
  Lovdata online *
  Lover, forskrifter, rettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. Ta kontakt med biblioteket for tilgang

  Mental Measurements Yearbook med Tests in Print *
  Oversikt over utgitte kommersielle tester innenfor psykologi, utdannelse og prestasjonstester. 

  Merriam-Webster Collegiate Dictionary *

  The Military balance *
  Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 170 land.

  Military & government *
  Artikler med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.
  Fulltekstartikler fra nesten 300 tidsskrifter.

  Norart (norske tidsskriftartikler)
  Referanser til artikler. Ikke fulltekst.

  OGEL *
  Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL).
   
  Ordbøker på nett: norsk, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk.

  1400 aviser fra hele verden. De fleste er engelskspråklige. Blant annet New York Times , The Guardian og Le Monde. Arkiv: se de enkelte titler.

  Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt.

  PubPsych
  Søk etter artikler og referanser til artikler innen flere psykologi-databaser samtidig.
   
  Oversikt og analyse av utviklingen innen militære utgifter, våpen, nedrustning og internasjonal sikkerhet. Utgis av Stockholm International Peace Research Institute. Brukernavn og passord oppgis når man velger 'Fulltekst' i Oria​.
  Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).
   
  STRATFOR *
  Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.

  Transitions Online
  Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, tidligere Sovjetunionen og Sentral-Asia.

  Uppsala Conflict Database Program
  Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.

  World News Connection *
  Nyheter fra hele verden oversatt til engelsk. Arkiv fra 1970 frem til 31.12.2013. Ingen flere oppdateringer i 2014​.​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​