Høgskolene i Forsvaret

Forsvarets etterretningshøgskole, Forsvarets ingeniørhøgskole, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen og Forsvarets høgskole utgjør til sammen Forsvarets høgskoler.
Forsvarets høgskoler har som hovedformål å drive utdanning, FoU og formidling innenfor sine respektive fagområder. Krigsskolene og Forvarets høgskole har et særlig ansvar for profesjonsutdanningen i Forsvaret på hhv bachelornivå (GOU) og masternivå (VOU).

Forsvarets etterretningshøgskole har et særlig ansvar for profesjonsutdanningen og anvendt forskning innenfor etterretning, mens Forsvarets ingeniørhøgskole har et særlig ansvar for ingeniørutdanning og -studier.

Utdanningen ved Forsvarets høgskoler er forskningsbasert. Høgskolene leverer også kurs av ulik varighet og driver rådgivning innenfor sine fagområder.


FoU-områder

 • FEH: Etterretningsstudier, særlig etterretningsteori og etterretningsdialog, språkrelaterte forskningsspørsmål i en etterretningskontekst, bedømmelser og beslutninger i en etterretningskontekst og etterretningsstøtte til kontraterror.
 • FIH:
  • Hvem er den ideelle cybersoldaten?
  • Hvordan utdanne soldater til å bli kompetente cyberkrigere?
  • Hvordan utføre cyberkrigføring på taktisk nivå?

 • KS: Offisersutvikling, landoperasjoner, pedagogikk og læringsprosesser, militær trening og forsvarsmedisin.
 • SKSK: Ledelse på fartøyer, ledelse i ekstreme situasjoner, effekter av trening og øvelse, motivasjon, søvn, samt sjømaktens utvikling i Asia.
 • LKSK: Luftmakt, sikkerhetspolitikk, luftmilitær ledelse, utvikling og bruk av lederutviklingsverktøy.
 • FHS: Strategi og militære operasjoner, virksomhetsstyring i forsvarssektoren, militær trening/ferdighets- og prestasjonsutvikling, sikkerhets- og forsvarspolitikk.